dla dorosłych

 
 
Prowadzimy psychoterapię osób cierpiących
z powodu:

dla dorosłych
 • Depresji
 • Nerwicy
 • Objawów lękowych
 • Zaburzeń psychosomatycznych
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń psychotycznych
 • Zaburzeń seksualnych

Dla osób przeżywających:

 • Problemy w relacjach z innymi, poczucie winy, poczucie niskiej wartości, osamotnienia
 • Życiowe kryzysy
 • Trudności w radzeniu sobie ze stresem i stratą
 • Traumatyczne doświadczenia, które stale do nich wracają
 • Brak satysfakcji ze swoich związków
 • Problemy związane z macierzyństwem i ojcostwem
 • Brak zadowolenia ze swojego życia, również seksualnego

Dla osób, które:

 • Zmagają się z problemami emocjonalnymi i decyzyjnymi
 • Chciałyby poznać i zrozumieć swoje życie wewnętrzne
 • Pragną rozwijać się w zgodzie z sobą i swoimi możliwościami
 • Czują się wykluczone
 • Zmagają się z problemami psychosomatycznymi i psychoonkologicznymi

Prowadzimy również:

 • Konsultacje żywieniowe
 • Warsztaty dietetyczne
 • W ramach profilaktyki zdrowia emocjonalnego – pomagamy przyszłym rodzicom oraz rodzicom bardzo małych dzieci w lepszym wzajemnym zrozumieniu się, a przede wszystkim w dopasowaniu się do potrzeb rozwojowych noworodka i wymagań wzajemnych relacji