dla dzieci

 
 
Pomagamy dzieciom i rodzicom w problemach związanych z:

dla dzieci
 • Nadpobudliwością psychoruchową
 • Tikami i innymi objawami nerwicowymi
 • Z problemami związanymi z agresją i niekontrolowanymi wybuchami złości
 • Nadmiernym lękiem w nowych sytuacjach (fobia szkolna, napady paniki)
 • Kłopotami z jedzeniem
 • Kłopotami z zasypianiem i moczeniem nocnym
 • Nieśmiałością i innymi problemami w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi
 • Cierpieniem w związku z rozwodem rodziców
 • Specyficznymi problemami w nauce (gdy możliwości poznawcze dziecka są większe niż osiągane przez niego wyniki)
 • Uzależnieniem od gier komputerowych
 • Innymi problemami emocjonalnymi

Profilaktyka zdrowia emocjonalnego – pomagamy przyszłym rodzicom oraz rodzicom bardzo małych dzieci w lepszym wzajemnym zrozumieniu się, a przede wszystkim w dopasowaniu się do potrzeb rozwojowych noworodka i wymagań wzajemnych relacji.