dla młodzieży

 
 
Pomagamy młodzieży i rodzicom
w problemach związanych:

dla młodzieży
  • Buntem okresu dojrzewania
  • Z trudnościami w relacjach społecznych (grupy rówieśnicze, inni dorośli)
  • Uzależnieniem od komputera i innych aktywności w internecie (portale społecznościowe)
  • Zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • Innymi problemami emocjonalnymi (depresja, brak sensu życia)
  • Z kryzysem rozwojowym (stres, utraty, niska samoocena)
  • Uzależnieniem od substancji zmieniających świadomość
  • Objawami psychosomatycznymi (bóle brzucha, głowy i inne)