dla seniorów

 
 
Pomagamy seniorom w problemach związanych z:

dla seniorów
  • Trudnościami w podtrzymywaniu satysfakcji z życia i relacji z innymi
  • Przemijaniem i związanymi z tym stratami
  • Radzeniem sobie z lękami dotyczącymi przyszłości
  • Trudnościami związanymi ze zmianą ról społecznych i ustaniem aktywności zawodowej