o nas

dla dorosłych

 
Jesteśmy zespołem specjalistów w różnych dziedzinach (psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, seksuolodzy, psychodietetycy)…

…którzy w sposób holistyczny starają się pomóc zarówno pojedynczej osobie (psychoterapia , trening personalny), jak i całej rodzinie w przeżywanych kryzysach i związanych z nimi stanach emocjonalnych.

Droga do rozwoju emocjonalnego, zdrowia psychicznego, a często również fizycznego dla każdego z nas jest inna i dlatego staramy się problem każdego pacjenta widzieć i rozumieć indywidualnie oraz szukać rozwiązań leczniczych, dopasowanych do jego potrzeb i możliwości.

Nasi konsultanci – psychoterapeuci, pomogą Państwu w doborze leczenia dopasowanego do Państwa indywidualnych problemów i potrzeb.

Aby pomóc Państwu w podjęciu decyzji do kogo umówić się na pierwszą wizytę, poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę naszych specjalistów.

 

  • Psychiatra – lekarz medycyny specjalizujący się w zakresie psychiatrii. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Ma możliwość leczenia farmakologicznego (lekami).

 

  • Psychoterapeuta – specjalista , który odbył podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii. W rozmowie z pacjentem pomaga zrozumieć przyczyny nerwicy, depresji i innych zaburzeń psychicznych a także trudności życiowych. Bywa również pomocny jako wsparcie dla ludzi zdrowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów, które niesie życie.

Oferujemy psychoterapie oparta na założeniach:

  • psychoanalizy (psychoterapia psychoanalityczna) – celem i drogą jest odkrywanie nieświadomych motywów kierujących naszym życiem. Ich uświadomienie i przepracowanie w psychoterapii uwalnia nas od konieczności zaprzeczania im i utrzymywania ich jak najdalej od świadomości (gdyż wydają się zbyt bolesne) Poznanie siebie jest celem, który zbliża nas do realnego, zdrowego i bardziej szczęśliwego życia.
  • terapii poznawczo-behawioralnej – jest to rodzaj rozmowy na temat tego, jak postrzegamy samych siebie, świat i innych oraz w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia.Terapia CBT może pomóc zmienić sposób myślenia („poznawczość”) i zachowania („behawioryzm”), co przyczynia się do poprawy samopoczucia. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”.  Nie skupia się na przyczynach dręczących nas problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.
  • terapii systemowej – jest to nurt terapii stosunkowo młody i nadal dynamicznie się rozwijający. Inspiracją dla tego sposobu myślenia o pomocy jest wiele obszarów życia i dziedzin nauki: od filozofii przez biologię, psychologię, socjologię, po nauki matematyczne i informatyczne. Terapia ta uwzględnia procesy i przemiany zachodzące w systemach społecznych, głównie tych najistotniejszych dla klienta czyli systemach rodzinnych.

 

  • Psycholog – specjalista po studiach psychologicznych oferuje pomoc w formie konsultacji, diagnozy psychologicznej zaburzeń rozwojowych. Poradnictwo dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, interwencja kryzysowa oraz pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożeń związanych z nowymi technologiami, warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne.

 

 

  • Psychodietetyk – specjalista dietetyk po studiach dietetycznych, który wspólnie z Państwem omówi nawyki żywieniowe i zaproponuje dietę dopasowaną do zapotrzebowania organizmu w kalorie (plany żywieniowe) oraz pomoże zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia.