o nas – backup

Jesteśmy zespołem specjalistów w różnych dziedzinach, którzy w sposób holistyczny starają się pomóc zarówno pojedynczej osobie jak i całej rodzinie

Jesteśmy zespołem specjalistów w różnych dziedzinach (psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, seksuolodzy, psychodietetycy), którzy w sposób holistyczny starają się pomóc zarówno pojedynczej osobie (psychoterapia , trening personalny), jak i całej rodzinie w przeżywanych kryzysach i związanych z nimi stanach emocjonalnych.

Droga do rozwoju emocjonalnego, zdrowia psychicznego, a często również fizycznego dla każdego z nas jest inna i dlatego staramy się problem każdego pacjenta widzieć i rozumieć indywidualnie oraz szukać rozwiązań leczniczych, dopasowanych do jego potrzeb i możliwości.

Nasi konsultanci – psychoterapeuci, pomogą Państwu w doborze leczenia dopasowanego do Państwa indywidualnych problemów i potrzeb.

Aby pomóc Państwu w podjęciu decyzji do kogo umówić się na pierwszą wizytę, poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę naszych specjalistów.

Psychiatra

Lekarz medycyny specjalizujący się w zakresie psychiatrii. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Ma możliwość leczenia farmakologicznego (lekami).

Psychoterapeuta

Specjalista , który odbył podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii. W rozmowie z pacjentem pomaga zrozumieć przyczyny nerwicy, depresji i innych zaburzeń psychicznych a także trudności życiowych. Bywa również pomocny jako wsparcie dla ludzi zdrowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów, które niesie życie.

Oferujemy psychoterapie oparta na zalozeniach:

  • psychoanalizy (psychoterapia psychoanalityczna)

Celem i drogą jest odkrywanie nieświadomych motywów kierujących naszym życiem. Ich uświadomienie i przepracowanie w psychoterapii uwalnia nas od konieczności zaprzeczania im i utrzymywania ich jak najdalej od świadomości (gdyż wydają się zbyt bolesne) Poznanie siebie jest celem, który zbliża nas do realnego, zdrowego i bardziej szczęśliwego życia.

  • terapii poznawczo – behawioralnej

Jest to rodzaj rozmowy na temat tego, jak postrzegamy samych siebie, świat i innych oraz w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia.

Terapia CBT może pomóc zmienić sposób myślenia („poznawczość”) i zachowania („behawioryzm”), co przyczynia się do poprawy samopoczucia.  W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”.  Nie skupia się na przyczynach dręczących nas problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.

  • terapii systemowej

Jest to nurt terapii stosunkowo młody i nadal dynamicznie się rozwijający. Inspiracją dla tego sposobu myślenia o pomocy jest wiele obszarów życia i dziedzin nauki: od filozofii przez biologię, psychologię, socjologię, po nauki matematyczne i informatyczne. Terapia ta uwzględnia procesy i przemiany zachodzące w systemach społecznych, głównie tych najistotniejszych dla klienta czyli systemach rodzinnych.

Psycholog

Specjalista po studiach psychologicznych oferuje pomoc w formie konsultacji, diagnozy psychologicznej zaburzeń rozwojowych. Poradnictwo dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, interwencja kryzysowa oraz pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożeń związanych z nowymi technologiami, warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne.

Seksuolog

Specjalista zajmujący się szeroko pojętą seksualnością człowieka: potrzebami seksualnymi (także ich zaburzeniami lub brakiem), prawidłowym życiem seksualnym człowieka zarówno w sferze ciała, jak i ducha, odczuwanymi uczuciami, relacjami z innymi ludźmi, a także resztą otaczającego świata. W sferze seksuologii mieszczą się wszelkie aspekty płciowości człowieka.

Dziedziny wiedzy, których seksuologia jest częścią to:

  • antropologia,
  • medycyna,
  • psychologia,
  • socjologia.

Psychodietetyk

Specjalista dietetyk po studiach dietetycznych, który wspólnie z Państwem omówi nawyki żywieniowe i zaproponuje dietę dopasowaną do zapotrzebowania organizmu w kalorie (plany żywiennowe) oraz pomoże zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia.