dla instytucji

Pomagamy różnym podmiotom profesjonalnie zajmującym się pomaganiem oferując:

dla instytucji
  • Prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów o tematyce związanej z funkcjonowaniem psychicznym dla różnych grup wiekowych
  • Superwizję indywidualną i grupową pracy klinicznej
  • Konsultacje merytoryczne w opracowaniu i realizacji programów społecznych dla różnych grup wiekowych
  • Współpracę z innymi podmiotami realizującymi programy związane z pomaganiem dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz osobom starszym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt – opracujemy zindywidualizowaną ofertę.