dla młodzieży

Pomagamy młodzieży w znalezieniu swojej
drogi życiowej oferując:

dla młodzieży
  • Wstępne konsultacje psychoterapeutyczne
  • Konsultacje psychiatryczne
  • Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna
  • Psychoterapia krótkoterminowa (nastawiona na rozwiązanie problemu)
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • Psychoterapia grupowa